Bel voor een afspraak van maandag t/m vrijdag tussen 08:30 en 17:30 uur: 071 - 785 1087

logo
logo
 • slide1
 • slide2
 • slide3
 • slide4

Op weg naar Contractvrij werken

Voor ons staat u als patiënt centraal. Wij willen kwalitatief hoogwaardige én zinvolle zorg (blijven) bieden. Daarom hebben wij besloten om met een aantal zorgverzekeraars geen contract meer af te sluiten. Voor u zal het grootste verschil zijn, dat u de factuur via FaMed aan ons zult betalen, waarna u deze bij uw zorgverzekeraar kunt indienen. Waarom kiezen wij voor het bewust niet meer tekenen van de contracten? Sinds 2006 kent Nederland de ‘‘zorgverzekeringswet’’ die het oude ziekenfonds en particuliere stelsel heeft vervangen. Het doel was om meer marktwerking te krijgen om zo de kosten van de zorg te drukken. Hierdoor is er veel verantwoordelijkheid bij de zorgverzekeraars komen te liggen. Om de zorg betaalbaar te houden zijn verzekeraars selectief ‘‘gaan inkopen’’. De zorgverzekeraars stellen eisen, bv op het gebied van praktijk-inrichting, inventaris en beleidsvoering. Ook stellen zij het tarief wat de zorgverlener ontvangt voor een behandeling vast. De zorgverzekeraar bepaalt dus via het contract hoe de therapeut zijn werk moet uitvoeren. Voor welke vorm de therapeut ook kiest, de therapeut moet altijd aan de kwaliteitseisen van het beroepsregister voldoen.

Is een contractvrije therapeut wel goed?
In Nederland staat iedere therapeut verplicht ingeschreven in het Register voor Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg, ook bekend als het BIG-register. In het BIG-register staat beschreven of een persoon bevoegd is om te werken als therapeut. Hiervoor gelden bepaalde opleidings- en gedragseisen. Ook een therapeut die zonder contracten werkt moet aan deze eisen voldoen. Om in dit register te komen en te blijven is de therapeut verplicht zich bij te scholen en een verplicht aantal uur als therapeut te werken. Heeft uw therapeut een specialisatie? Dan moet hij ook voor die specialisatie extra blijven bijscholen. Er zijn nog andere registers waar een therapeut zich kan inschrijven, zoals het Centraal Kwaliteit Register (CKR) en sinds kort ook het Keurmerk. Deze laatste registers zijn niet verplicht, het BIG is dat dus wel.

Wat is het verschil met een therapeut die wel een contract heeft?
Een fysiotherapeut die, zoals wij dat noemen, contractvrij werkt heeft geen contracten met zorgverzekeraars afgesloten. Het grootste verschil is dat u bij een contractvrije therapeut de factuur eerst zelf moet betalen waarna u deze later bij uw zorgverzekeraar kunt indienen.

Kan ik de factuur wel declareren?
Ja. Wanneer u door een contractvrije therapeut bent behandeld, dan krijgt u een factuur. U kunt deze factuur bij uw zorgverzekeraar indienen. U krijgt een deel of het gehele bedrag vergoed. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van uw zorgpolis.

Er worden door de zorgverzekeraars diverse polissen aangeboden. Het grootste onderscheid wordt er gemaakt tussen een natura- en een restitutiepolis. We zullen deze kort toelichten:

Een naturapolis houdt in dat uw rekeningen door de zorgverzekeraar direct worden vergoedt en ‘‘u recht heeft op zorg’’. Deze zorgverzekeraar sluit hiervoor contracten af met de zorgaanbieders waaruit u kunt kiezen. Gaat u naar een zorgaanbieder die geen contract heeft met uw zorgverzekeraar krijgt u slechts een deel of in sommige gevallen niets vergoed.

Vrije keuze bij restitutiepolis
Kiest u voor een restitutiepolis dan heeft u vrije keuze en kunt u ook behandeld worden in de niet-gecontracteerde ziekenhuizen of door niet-gecontracteerde zorgverleners. Voor een restitutiepolis betaalt u soms een paar euro meer per maand, maar het geeft u meer keuze vrijheid en de kosten worden grotendeels of soms zelfs volledig vergoed. Naast deze twee polissen bestaan er nog andere polissen. Dit is de Budgetpolis die lijkt op de Naturapolis maar met extra beperkingen en de Combinatiepolis waarin u voor sommige behandelingen wel en voor andere behandelingen niet naar een gecontracteerde therapeut mag.

Waarom kiezen wij ervoor om te werken zonder contracten?

Voor ons staat u als patiënt centraal. Wij willen hoogwaardige kwalitatieve zinvolle zorg op maat bieden
Kwaliteit heeft niets te maken met inrichtingseisen, openingstijden, binnen hoeveel dagen iemand een afspraak kan maken en enquêtes, maar met opleiding, bijscholing, expertise en ervaring. In het Beroepscompetentieprofiel van de Bekkenfysiotherapie staat uitgebreid beschreven wat het kennisdomein is van de Bekkenfysiotherapeut. (NVFB Nederlandse Vereniging voor Bekkenfysiotherapie)

Tot slot
Wij raden u aan om zelf goed na te gaan hoe u verzekerd bent en wat u eventueel vergoed krijgt. Hierdoor komt u niet voor verrassingen te staan. Voor tarieven verwijzen wij naar onze website. Heeft u naar aanleiding van deze informatie vragen, opmerkingen of suggesties, neemt u dan contact met ons op via e-mail of telefonisch.

In 2018 hebben wij een contract met:

• Zorg en Zekerheid/ ENO / ONVZ
• ASR /DSW verzekeringen
• Zilveren Kruis, FBTO, Achmea, Nedasco , Ditzo, Interpolis, Aevitae

Wat wij doen

Wat wij doen

Meer informatie over wat wij voor u kunnen doen bij welke problemen leest u hier.

Meer info

Speciaal voor kids!

Speciaal voor kids!

BEC Leiderdorp is gespecialiseerd in behandeling van kinderen met plas- en poepproblemen.

Meer info

Bel voor een afspraak van maandag t/m vrijdag tussen 8:30 en 17:30 uur: 071 – 785 1087

Contactgegevens

Bekken Expertise Centrum Leiderdorp
Splinterlaan 162
2352 SM Leiderdorp
071 – 785 1087

Meer contactinfo

Aanwezigheid

Karin Anthonissen

 • Maandag
 • Dinsdag
 • Woensdag

Ilse van Kesteren

 • Maandag
 • Dinsdag
 • Woensdag om de week
 • Donderdag

Kelly Verbeek

 • Dinsdag
 • Vrijdag

Openingstijden

Maandag:   9:00 - 18:00 uur
Dinsdag:   8:00 - 18:00 uur
Woensdag:   9:00 - 17:00 uur
Donderdag:   9:00 - 17:00 uur
Vrijdag:   8:00 - 17:00 uur