Bel voor een afspraak 071 - 785 1087 of stuur een e-mailbericht naar: info@becleiderdorp.nl

logo
logo
  • slide1
  • slide2
  • slide3

De vergoeding van uw behandeling in het Bekken Expertise Centrum

Voor ons staat u als patiënt centraal. Wij willen kwalitatief hoogwaardige én zinvolle zorg bieden. Onze zorg betreft gespecialiseerde bekkentherapeutische zorg zowel op het gebied van diagnostiek- en behandeling als expertise met betrekking tot de laatste wetenschappelijke inzichten.

Met een aantal zorgverzekeraars hebben we hiervoor passende afspraken kunnen maken en een contract afgesloten. Het is belangrijk om zorg te dragen voor de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van uw zorg. Deze mening werd met ons gedeeld door Zorg en Zekerheid, DSW/Stad Holland. Ondanks uitgebreid overleg is het helaas niet mogelijk gebleken om met alle zorgverzekeraars tot overeenstemming te komen.

Kwaliteit van zorg
In Nederland staat iedere therapeut verplicht ingeschreven in het Register voor Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg, ook bekend als het BIG-register. In het BIG-register staat beschreven of een persoon bevoegd is om te werken als therapeut. Hiervoor gelden uitgebreide opleidings- en gedragseisen. Ook een therapeut die zonder contracten werkt moet aan deze eisen voldoen. Om in dit register te komen en te blijven is de therapeut verplicht zich bij te scholen en een verplicht aantal uur als therapeut te werken. Heeft uw therapeut een specialisatie? Dan moet de therapeut ook voor die specialisatie extra blijven bijscholen. Er zijn nog andere registers waar een therapeut zich kan inschrijven, zoals het Centraal Kwaliteit Register (CKR) en sinds kort ook het Keurmerk. Deze laatste registers zijn niet verplicht, het BIG is dat dus wel.

Vergoeding en betaling
Voor de cliënten van Zorg en Zekerheid, DSW/Stad Holland geldt dat het Bekken Expertise Centrum de kosten van de behandelingen direct bij de zorgverzekeraar zal declareren. De cliënten van de overige zorgverzekeraars krijgen na ieder consult een gespecificeerde factuur welke direct via pinbetaling in onze praktijk wordt voldaan. Deze factuur kunt u zelf indienen bij uw zorgverzekeraar en u krijgt een deel of het gehele bedrag vergoed. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van uw zorgpolis.

Kan ik de factuur wel declareren?
Ja! onze zorg wordt vergoed uit uw aanvullende verzekering en wel uit de vergoeding voor fysiotherapie. Eveneens is het zo dat bij een verwijzing door de huisarts of specialist voor ongewenst verlies van urine, u vergoeding krijgt uit uw basisverzekering van 9 behandelingen. Op deze vergoeding is wel het wettelijke eigen risico van toepassing. Als u geen aanvullende of onvoldoende aanvullend bent verzekerd krijgt u geen vergoeding. U kunt eventueel wel aanspraak maken op vergoeding uit de basisverzekering zoals hierboven uitgelegd.

Welke verschillende verzekeringspolissen zijn er?
Er worden door de zorgverzekeraars diverse polissen aangeboden. Het grootste onderscheid wordt er gemaakt tussen een natura- en een restitutiepolis.

We zullen deze kort toelichten:
Een naturapolis houdt in dat uw rekeningen door de zorgverzekeraar direct worden vergoed en ‘‘u recht heeft op zorg’’. Deze zorgverzekeraar sluit hiervoor contracten af met de zorgaanbieders waaruit u kunt kiezen. Gaat u naar een zorgaanbieder die geen contract heeft met uw zorgverzekeraar krijgt u slechts een deel of in sommige gevallen niets vergoed.

Vrije keuze bij restitutiepolis
Heeft u een restitutiepolis of vrije zorgpolis dan heeft u vrije keuze en kunt u ook behandeld worden in de niet-gecontracteerde ziekenhuizen of door niet-gecontracteerde zorgverleners. Voor een restitutiepolis betaalt u soms een paar euro meer per maand, maar het geeft u meer keuze vrijheid en de kosten worden grotendeels of soms zelfs volledig vergoed.

Naast deze twee polissen bestaan er nog andere polissen. Dit is de Budgetpolis die lijkt op de Naturapolis maar met extra beperkingen en de Combinatiepolis waarin de zorgverzekeraar bepaald bij welke arts of therapeut u kan worden behandeld.

Tot slot
Wij raden u aan om zelf goed na te gaan hoe u verzekerd bent en wat u eventueel vergoed krijgt. Hierdoor komt u niet voor verrassingen te staan. Voor onze tarieven verwijzen wij naar onze website. Heeft u naar aanleiding van deze informatie vragen, opmerkingen of suggesties, neemt u dan contact met ons op via e-mail of telefonisch.

Wat wij doen

Wat wij doen

Meer informatie over wat wij voor u kunnen doen bij welke problemen leest u hier.

Meer info

Speciaal voor kids!

Speciaal voor kids!

Het Zindelijkheid Expertise Centrum is gespecialiseerd in behandeling van kinderen met plas- en poepproblemen.

Meer info

Contactgegevens

Bekken Expertise Centrum Leiderdorp
Splinterlaan 162
2352 SM Leiderdorp
071 – 785 1087

Meer contactinfo

Aanwezigheid

Karin Anthonissen

  • Maandag
  • Dinsdag
  • Woensdag

Margot Klaver-de Groot

  • Dinsdag
  • Donderdag
  • Vrijdag

Bregje Vriend

  • Vrijdag

Openingstijden

Afspraak voor telefonisch- e-mail- en beeldbelconsult op aanvraag.    

Maandag:   9:00 - 17:00 uur
Dinsdag:   9:00 - 17:00 uur
Woensdag:   9:00 - 17:00 uur
Donderdag:   9:00 17:00 uur
Vrijdag:   8:00 - 17:00 uur